معرفی کنفرانس

کنگره راهبردی نفت و نيرو ایران با رویکردی راهبردی در 27 الی 29 مهرماه سال 1394 در هتل المپیک توسط باشگاه نفت و نیرو و با همكاري وزارتخانه ها، دانشگاه ها و سازمان هاي داخلي و خارجي مرتبط برگزار گردید. محور اصلي اين دوره از كنگره تحولات مهم در کسب و کار انرژی مبتنی بر جهش های فناوری است. نظر به اهمیت این موضوع، تلاش شد تا با دعوت از روساي مجامع بزرگ انرژي همچونGECF،IEF، رئیس کنگره جهانی نفت و سخنرانان كليدي از شركت هاي تراز اول حوزه انرژي و همچنین برنامه های جانبی همچون سمينارهاي معرفي طرح هاي سرمايه گذاري نفت، نیرو و پتروشیمی، رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفت و گاز، ملاقلات های بیواسطه با مدیران ارشد وزارتخانه ها و شرکت های اصلی بخش های نفت و نیرو، این کنگره به عنوان فرصتی استثنایی برای تعاملات مدیران و کارشناسان داخلی و بین المللی تلقی شود.

شورای سیاست‌گذاری

بهزاد حضرتی

بهزاد حضرتی رییس هیات مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی

سخنرانان پنل