درباره ما

باشگاه نفت و نیرو به­ عنوان یک سازمان مردم نهاد متشکل ازمدیران، کارشناسان ارشد، محققان و صاحبنظران در زمینه­ های راهبردی مدیریت، اقتصاد انرژی، فناوری، امور حقوقی و بازرگانی در حوزه نفت و انرژی در قالب فضایی غیرانتفاعی و غیرسیاسی است.

این تشکل ایجاد ارتباطی پویا و فعال میان فعالان و نخبگان را به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و تجربه‌های شاخص ملی در حوزه نفت و انرژی دنبال می­ کند و در جهت انتقال دانش و تجربه این افراد به سوی کارآفرینان و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و تصمیم‌گیرندگان و مجریان در قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران و محققین و دانش‌پژوهان در حوزه مذکور و کمک نظری و راهبردی به حل مشکلات کشور و نیز نقد رویه‌های مورد عمل، با هدف بارور کردن و بهبود روند تصمیمگیری در کشور و نیز کمک به توسعه کسب و کار با ارایه پیشنهادها و به طور کلی تولید فکر، ایده و توصیه در مورد کلیه مسایل سیاست عمومی داخلی و منطقه‌ای را در دستور کار خود دارد.

این تشکل انجام ماموریت­ های خود را با برگزاری نشست­ های تخصصی، همایش­ ها و کنگره­ های راهبردی، انتشار نشریات، تشکیل کارگروه­ های تخصصی برای ارایه مشاوره­های موردی و دایمی به بخش خصوصی و دولت و انجام تحقیقات، نقد و بررسی مسایل از نگاه راهبردی، رصد و ردیابی تحولات و تحلیل وقایع مهم و تاثیرگذار ملی، منطقه‌ای و جهانی در صنعت نفت و انرژی و ارایه برنامه­ های آموزشی متناسب با نیازهای تخصصی را دنبال می­کند.

اعضای شورایعالی باشگاه

آقایان: محمد ایروانی، حبیب اله بیطرف، عبدالحسین ثمری، رکن الدین جوادی، عباس شعری مقدم، محمدعلی عمادی، اردشیر فتحی ­نـژاد، اصغر فخریه کاشان، محمد ملاکی، غلامرضا منوچهری اردستانی، سید مهدی میر­معزی، غلامحسین نوذری