درباره ما

باشگاه نفت و نیرو به­ عنوان یک سازمان مردم نهاد متشكل ازمدیران، کارشناسان ارشد، محققان و صاحبنظران در زمینه­ های راهبردی مدیریت، اقتصاد انرژی، فناوری، امور حقوقی و بازرگانی در حوزه نفت و انرژی در قالب فضایی غیرانتفاعی و غیرسیاسی است.

اين تشكل ایجاد ارتباطی پویا و فعال میان فعالان و نخبگان را به منظور استفاده بهينه از ظرفیت‌ها و تجربه‌های شاخص ملي در حوزه نفت و انرژي دنبال مي­ كند و در جهت انتقال دانش و تجربه این افراد به سوی کارآفرینان و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و تصمیم‌گیرندگان و مجریان در قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران و محققین و دانش‌پژوهان در حوزه مذکور و کمک نظري و راهبردي به حل مشكلات کشور و نیز نقد رویه‌های مورد عمل، با هدف بارور كردن و بهبود روند تصميمگيري در كشور و نيز کمک به توسعه کسب و کار با ارایه پيشنهادها و به طور کلي توليد فکر، ايده و توصيه در مورد کليه مسایل سياست عمومي داخلي و منطقه‌ای را در دستور کار خود دارد.

اين تشكل انجام ماموريت­ هاي خود را با برگزاري نشست­ هاي تخصصي، همايش­ ها و كنگره­ هاي راهبردي، انتشار نشريات، تشكيل كارگروه­ هاي تخصصي براي ارایه مشاوره­هاي موردي و دایمی به بخش خصوصي و دولت و انجام تحقيقات، نقد و بررسي مسایل از نگاه راهبردي، رصد و ردیابی تحولات و تحليل وقايع مهم و تاثيرگذار ملی، منطقه‌اي و جهاني در صنعت نفت و انرژي و ارایه برنامه­ هاي آموزشي متناسب با نيازهاي تخصصي را دنبال مي­كند.

اعضای شورایعالی باشگاه

آقایان: محمد ایروانی، حبیب اله بیطرف، عبدالحسین ثمری، رکن الدین جوادی، عباس شعری مقدم، محمدعلی عمادی، اردشیر فتحی ­نـژاد، اصغر فخریه کاشان، محمد ملاکی، غلامرضا منوچهری اردستانی، سید مهدی میر­معزی، غلامحسین نوذری