معرفی کنفرانس

فقدان گردهمایی متوالی و پایدار با نگاهی محتوایی و راهبردی در ایران به عنوان کشوری نفت خیز، حضور بخش خصوصی به عنوان بانی برگزاری کنگره و رویکرد توامان فنی و اقتصادی به مسایل و چالش های حوزه نفت و نیرو از جمله مواردی است که ضرورت برگزاری این رویداد را تبیین می کند. در همین راستا، پس از برگزاری موفق دو دوره کنگره راهبردی نفت و نیرو با حضور مقامات تراز اول کشور، مشارکت بیش از 300 شرکت کننده خارجی و 4000 شرکت کننده داخلی و 28 سخنران از مدیران ارشد و برجسته داخلی و بین امللی در حوزه های نفت و نیرو، سومین دوره این کنگره در تاریخ 178 الی 20 مهرماه در محل مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

شورای سیاست‌گذاری

بهزاد حضرتی

بهزاد حضرتی رییس هیات مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی

پنل پنل

سخنرانان پنل

آلساندرو تیانی

آلساندرو تیانی قائم مقام فناوری های بازیابی و مدل سازی مخازن پیشرفته شرکت انی