دسته: تندیس

در طرح تندیس کنگره سعی شده است به صورت ساده و خطی نشانه­ های “نفت و نیرو” با یکدیگر ترکیب شوند. بخش میانی قطره، نمایانگر نیرو و خود قطره نمادی از نفت است. در دوره های گذشته، نمادهای گوناگونی از پیه سوز برای تندیس کنگره درنظر گرفته شده بود که با تصمیمات اتخاذ شده، تندیس […]
تندیس پنجمین دوره «کنگره راهبردی نفت و نیرو» برگرفته از یک پیه­ سوز سفالی با لعاب فیروزه‌ ای متعلق به قرون ششم و هفتم هجری قمری است که در عملیات گمانه ­زنی باستان­ شناسی در محوطه جلوخان آرامگاه فردوسی به دست آمده است. اغلب پیه­ سوزهای کشف شده در ایران، از جنس سفال یا فلز […]
طرح تندیس، که برای کنگره در نظر گرفته شده، چراغ پیه سوز است. این نماد هم نشان دهنده قدمت انرژی در ایران و کاربرد آن در قرون گذشته بوده و هم نمادی مشترک از مفهوم نفت و نیرو است. چراغ پیه سوز برای چهار دوره متوالی به عنوان تندیس کنگره راهبردی نفت و نیرو انتخاب […]
طرح تندیس، که برای کنگره در نظر گرفته شده، چراغ پیه سوز است. این نماد هم قدمت انرژی در ایران و کاربرد آن در قرون گذشته را در برداشته و ضمن جلوه تاریخی، نمادی مشترک از مفهوم نفت و نیرو است. پیه سوز انتخاب شده به عنوان تندیس کنگره سوم متعلق به قرن یازدهم هجری […]
طرح تندیس، که برای کنگره در نظر گرفته شده، چراغ پیه سوز است. این نماد هم قدمت انرژی در ایران و کاربرد آن در قرون گذشته را در برداشته و ضمن جلوه تاریخی، نمادی مشترک از مفهوم نفت و نیرو است. پیه سوز انتخاب شده برای دومین کنگره مربوط به قرن‎های ششم و هفتم هجری […]
طرح تندیس کنگره نمونه­ای از یک پی­سوز متعلق به ۷۰۰۰ سال پیش کشف شده در تپه­های سیلک کاشان الگوبرداری شده است. ساخت و طراحی بدنه تندیس به طور کامل کار دست هنرمندان ایران است و برروی پایه­ای از سنگ سوار شده است. انتخاب این طرح با این پیش زمینه انجام شد که نمادی برای کنگره […]