محورهای کنگره ۲۰۱۶

زمینه اصلی

 راهبردهای توسعه و سرمایهگذاری در بخش نفت و نیرو ایران

درونزایی و برونگرایی

محورهای کنگره

  • بررسی مدل های کسب و کار و ساختار شرکتهای ملی نفت(NOC) و اکتشاف تولید (P&E)
  • ضرورت اجرای طرحهای ازدیاد برداشت از میادین نفت وگاز ایران و مروری بر تجارب جهانی
  • راهبردهای حضور جدی و تقویت بخش خصوصی در صنایع نفت و گاز ایران
  • رگولاتوری در بخش انرژی، تجارب جهانی و راهبردهای ملی
  • برنامههای آتی صنعت پتروشیمی
  • راهبردهای توسعه بخش پاییندست
  • چالش ها و راهکارهای ارتقای فناوری پس از انتقال آن
  • مدل های سرمایهگذاری و مشارکت شرکتهای خارجی با بخش خصوصی ایران در صنعت برق
  • تجربیات سرمایهگذاری داخلی و خارجی در بخش برق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *