شورای سیاست گذاری کنگره ۲۰۱۸

 • مهنـدس رکن الدیـن جـوادی (معاون وزیر نفت در نظـارت بـر منابع هیدروکربـوری و رییـس شـورای سیاسـتگذاری کنگـره)
 • مهندس مرضیه شاهدایی (قائم مقام وزیر نفت)
 • مهندس ستار محمودی (قائم مقام وزیر نیرو)
 • دکتر محمود نیلی احمدآبادی (رییس دانشگاه تهران)
 • دکتر منصور معظمی (معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)
 • مهندس حمیدرضا عراقی (معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران)
 • دکتر همایون حائری (معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی)
 • دکتر سیدرضا نوروز زاده (معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
 • دکتر امیرحسین زمـانی‎نیا (معاون وزیر نفت در امور بین‎الملل)
 • مهندس حبیب اله بیطرف (معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری و رییس شورایعالی باشگاه نفت و نیرو)
 • مهندس سیدمهدی میرمعزی (رییس هیات مدیره باشگاه نفت و نیرو)
 • احمد داودی (دبیر باشگاه نفت و نیرو)
 • دکتر غلامرضا منوچهری (معاون توسعه شرکت ملی نفت ایران)
 • دکتر حسین کاظم پور اردبیلی (نماینده ایران در هیات عامل اپک)
 • دکتر عباس علی آبادی (مدیرعامل گروه مپنا)
 • دکتر محمدحسن پنجه شاهی (رییس انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران)
 • مهندس رضا خیامیان (رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)
 • مهندس بهزاد حضرتی (رییس هیات مدیره انجمن شرکت‎های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی)
 • مهندس عبدالرضا پروین (رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران)
 • دکتر بهروز گتمیری (رییس جامعه مهندسان مشاور ایران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *