برنامه کنگره ۲۰۱۵

برای دریافت برنامه کنگره ۲۰۱۵ اینجا کلیک کنید.

پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده