• علی اکبر صالحی

    رییس سابق سازمان انرژی اتمی ایران
    پست: سخنران مراسم افتتاحیه
    کشور / موسسه :