• احمد داودی

    دبیر باشگاه نفت و نیرو
    پست: سخنران نشست "رگولاتوری صنعت برق و چالش های بخش غیر دولتی در تولید برق"
    کشور / موسسه : باشگاه نفت و نیرو