محورهای کنگره ۲۰۲۰

تم اصلی: 

تم اصلی: چشم انداز سرمایه گذاری، تولید، مصرف و بازار نفت و نیروی ایران

محورهای کنگره ۲۰۲۰

آینده تولید و مصرف گاز

افق های پیش روی تجارت، ارزش آفرینی و مصرف گاز

تقویت شرکت های E&P برای دستیابی به ظرفیت هشت میلیون بشکه تولید نفت

روش های نوین تامین مالی با نگاه به بازار سرمایه

تاثیر شرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی ایران

رگولاتوری نفت و نیرو

چالش های سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر ایران

تولید در بالادست با هدف پتروشیمی و مرز نقش آفرینی این صنعت

مازاد متانول، آثار قیمتی و تکمیل زنجیره ارزش

پالایشگاه یا پتروپالایش، نقش دولت و بخش خصوصی

آینده بازارهای صادراتی نفت، فرآورده و پتروشیمی و نقش همکاری های بین المللی در دوران پساکرونا