کمیته راهبری کنگره 2020

اعضای محترم کمیته راهبری کنگره 2020

جناب آقای مهندس حسن منتظر تربتی                       معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

جناب آقای دکتر غلامرضا منوچهری اردستانی              مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت-OIEC

جناب آقای مهندس جعفر ربیعی                                 مدیر عامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

جناب آقای محمد ایروانی                                          مدیر عامل محترم شرکت انرژی دانا

جناب آقای دکتر رضا دهقان                                       معاون محترم مدیرعامل در توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران

جناب آقای مهندس سید مهدی میرمعزی                    مدیرعامل محترم شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

جناب آقای مهندس محمدعلی وحدتی                        رییس محترم هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق

جناب آقای مهندس علیرضا یزدی زاده                        معاون محترم برنامه‌ریزی و کنترل راهبردی گروه مپنا

جناب آقای مهندس احمد داودی                                 عضو محترم شورای رقابت

جناب آقای دکتر فرهاد جوانمردی                               دبیر محترم شورایعالی سرمایه گذاری صنعت نفت