برنامه های کنگره ۲۰۲۱

برنامه کلی ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو (بهمن ۱۳۹۹)

IPEC 2021

روز اول، سه شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹ 

۹:۰۰  –  ۱۰:۳۰   افتتاحیه

 

۱۲:۱۵ – ۱۱:۰۰ نشست های همزمان:

آینده تولید و مصرف گاز

پالایشگاه یا پتروپالایشگاه، نقش دولت و بخش خصوصی

 

۱۴:۰۰ – ۱۵:۱۵  نشست های همزمان:                              

چالش های سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر ایران

تولید در بالادست با هدف پتروشیمی و مرز نقش آفرینی این صنعت

 

۱۵:۴۵ – ۱۷:۰۰ تاثیر شرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی ایران

 

روز دوم، چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

۱۵:۱۵ – ۱۴:۰۰  افق های پیش روی تجارت، ارزش آفرینی و مصرف گاز

۱۶:۴۵ – ۱۵:۳۰  مازاد تولید متانول، آثار قیمتی و تکمیل زنجیره ارزش

۱۸:۱۵ – ۱۷:۰۰  آینده بازارهای صادراتی نفت، فرآورده و پتروشیمی و نقش همکاری­های بین­المللی در دوران پساکرونا

 

روز سوم، پنجشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

۱۰:۱۵ – ۹:۰۰  رگولاتوری نفت و نیرو

۱۱:۴۵ – ۱۰:۳۰  تقویت شرکت های E&P برای دستیابی به ظرفیت هشت میلیون بشکه تولید نفت

۱۳:۰۰ – ۱۲:۰۰  اختتامیه