انتشارات کنگره ۲۰۲۱

بخش انتشارات شامل پوستر، بروشور، کتاب یا هر نوع گزارشی است که برای اطلاع رسانی هر چه بهتر به مخاطبان تهیه و طبق سنت ادوار گذشته، برای ثبت نام کنندگان، مدعوین و مشتریان ویژه کنگره به صورت پستی ارسال شده است.

اینجا ببینید و دانلود کنید:

پوستر ۲۰۲۱

بروشور ۲۰۲۱

برنامه ۲۰۲۱

کتاب دایرکتوری کنگره هفتم، بخش فارسی

کتاب دایرکتوری کنگره هفتم، بخش انگلیسی

کتاب مجموعه سخنرانی های ۲۰۲۱ (دوره ششم) بخش فارسی – بزودی بارگذاری خواهد شد.

کتاب مجموعه سخنرانی های ۲۰۲۱ (دوره ششم) بخش انگلیسی – بزودی بارگذاری خواهد شد.