• فرانک ولاک

    استاد دانشگاه استنفورد
    پست: سخنران کلیدی
    کشور / موسسه : دانشگاه استنفورد
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده