• ساعد علی ضمیر

    استاد دانشگاه ییل
    پست: سخنران نشست "تاثیر توسعه خودروهای برقی و انرژی های نو در آینده مصرف بنزین و نفت و گاز"
    کشور / موسسه : دانشگاه ییل