• حجت اله غنیمی فرد

    General Secretary Advisor
    پست: سخنران مراسم اختتامیه
    کشور / موسسه : ایران