• کریم زبیدی

    مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
    پست: سخنران پنل تولید در بالادست باهدف پتروشیمی و مرز نقش آفرینی این صنعت
    کشور / موسسه : ایران