• محمود امین نژاد

    مدیرعامل شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس
    پست: سخنران پنل تولید در بالادست باهدف پتروشیمی و مرز نقش آفرینی این صنعت
    کشور / موسسه : ایران