• عباس علی آبادی

    مدیر عامل شرکت مپنا
    پست: سخنران پنل تاثیر شرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی ایران
    کشور / موسسه : ایران