• سلیمان قاسمیان

    رییس امور اقتصادی اداره کل آسیا، آفریقا و اقیانوسیه- وزارت نفت
    پست: سخنران پنل تاثیر شرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی ایران
    کشور / موسسه : ایران