• رضا زبیب

    دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه
    پست: سخنران پنل تاثیر شرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی ایران
    کشور / موسسه : ایران