• جعفر ربیعی

    نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
    پست: رییس نشست تولید در بالادست باهدف پتروشیمی و مرز نقش آفرینی این صنعت
    کشور / موسسه : ایران