• احمد محمدی

    مدیرعامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب
    پست: سخنران پنل تولید در بالادست باهدف پتروشیمی و مرز نقش آفرینی این صنعت
    کشور / موسسه : ایران