• احمد داودی

    معاون شورا و مرکز ملی رقابت
    پست: رییس نشست رگولاتوری نفت و نیرو
    کشور / موسسه : ایران