چالش های سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر ایران

سه شنبه 7 بهمن 1399

جناب آقای مهندس محمد ملاکی، معاونت محترم برق و رییس هیات مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (رییس نشست)

جناب آقای دکتر محمد ساتکین، معاون محترم وزیر و رییس سازمان انرژی­ های تجدیدپذیر و بهره ­وری انرژی برق (ساتبا)

جناب آقای دکتر سیدعلی حسینی، مدیرعامل محترم شرکت بورس انرژی

جناب آقای مهندس محمدعلی وحدتی، رییس محترم هیئت مدیره سندیکای شرکت ­های تولیدکننده برق

جناب آقای مهندس اسداله صبوری، عضو محترم هیئت مدیره سندیکا شرکت ­های تولیدکننده برق

جناب آقای مهندس رضا ریاحی، مدیرعامل محترم شرکت برق منطقه ای خراسان

مطلبی پیدا نشد