دسته: کتاب

بخش فارسی کتاب مجموعه سخنرانی های کنگره 2018 1- درباره کنگره 2-پیشگفتار 3- فهرست 4- افتتاحیه- سخنران ویژه کنگره- جناب آقای مهندس بیژن زنگنه 5- سخنرانان کلیدی 6- نشسـت نقش مسوولیت اجتماعی در تغییر فضای کسـب وکار شـرکتهای فعال در حوزه صنعت 7- نشسـت بررسـی پارادایمهای جدید در بالادسـتی صنعت نفـت و گاز 8- نشسـت […]
برای دریافت فایل pdf فارسی کتاب مجموعه سخنرانیهای کنگره 2016 اینجا کلیک کنید.برای دریافت فایل pdf انگلیسی کتاب مجموعه سخنرانیهای 2016 اینجا کلیک کنید.