کمیته راهبری کنگره 2021

اعضای محترم کمیته راهبری کنگره 2021

 (به ترتیب حروف الفبا)

 

جناب آقای محمد ایروانی                                          مدیرعامل محترم شرکت انرژی دانا

جناب آقای دکتر فرهاد جوانمردی                               دبیر محترم شورایعالی سرمایه‌گذاری صنعت نفت

جناب آقای مهندس احمد داودی                                 نایب رییس محترم شورای رقابت

جناب آقای دکتر رضا دهقان                                       معاون محترم مدیرعامل در توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران

 جناب آقای مهندس جعفر ربیعی                                 مدیرعامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

جناب آقای محمد ملاکی                                             معاون برق و رییس هیات مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

جناب آقای مهندس حسن منتظر تربتی                       معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

سرکار خانم تالین منصوریان                                      مدیر سرمایه‌گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران

جناب آقای دکتر غلامرضا منوچهری اردستانی              مدیرعامل محترم شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC

جناب آقای مهندس سید مهدی میرمعزی                    مدیرعامل محترم شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

جناب آقای مهندس محمدعلی وحدتی                        رییس محترم هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق

جناب آقای مهندس علیرضا یزدی زاده                        معاون محترم برنامه‌ریزی و کنترل راهبردی گروه مپنا