سخنرانان

رضا دهقان

رضا دهقان معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران

محمد ملاکی

محمد ملاکی معاون برق و رییس هیات مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

جعفر ربیعی

جعفر ربیعی نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

بهزاد محمدی

بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

عبدالمحمد دلپریش

عبدالمحمد دلپریش مشاور عالی برنامه ریزی و توسعه معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران

کریم زبیدی

کریم زبیدی مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران

مسعود نیلی

مسعود نیلی رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

رضا زبیب

رضا زبیب دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه

سلیمان قاسمیان

سلیمان قاسمیان رییس امور اقتصادی اداره کل آسیا، آفریقا و اقیانوسیه- وزارت نفت

محمد مصطفوی

محمد مصطفوی عضو هیئت مدیره شرکت گسترش و نوسازی صنایع نفت پارسیان

داود فرخ زاد

داود فرخ زاد مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت مدیریت شبکه برق

حسن عباس زاده

حسن عباس زاده معاون مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

هوتن سالاری

هوتن سالاری معاون مدیر درامور بین الملل بازاریابی و عملیات فرآورده شرکت ملی نفت ایران

کامران فتاحی

کامران فتاحی مدیر پورتفولیو پروژه های شرکت مشاوران انرژی تهران

محمدعلی عمادی

محمدعلی عمادی معاون اجرایی بالادستی نفت و گاز شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

امیر ادهم

امیر ادهم کارشناس ارشد مطالعات مهندسی و اقتصادی طرحها مدیریت برنامه ریزی تلفیقی ستاد شرکت ملی گاز ایران

محمد ساتکین

محمد ساتکین معاون محترم وزیر و رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)