برنامه های کنگره 2021

برنامه کلی ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو (بهمن 1399)

IPEC 2021

روز اول، سه شنبه، 7 بهمن 1399 

9:00  –  10:30   افتتاحیه

 

12:15 – 11:00 نشست های همزمان:

آینده تولید و مصرف گاز

پالایشگاه یا پتروپالایشگاه، نقش دولت و بخش خصوصی

 

14:00 – 15:15  نشست های همزمان:                              

چالش های سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر ایران

تولید در بالادست با هدف پتروشیمی و مرز نقش آفرینی این صنعت

 

15:45 – 17:00 تاثیر شرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی ایران

 

روز دوم، چهارشنبه، 8 بهمن 1399

15:15 – 14:00  افق های پیش روی تجارت، ارزش آفرینی و مصرف گاز

16:45 – 15:30  مازاد تولید متانول، آثار قیمتی و تکمیل زنجیره ارزش

18:15 – 17:00  آینده بازارهای صادراتی نفت، فرآورده و پتروشیمی و نقش همکاری­های بین­المللی در دوران پساکرونا

 

روز سوم، پنجشنبه، 9 بهمن 1399

10:15 – 9:00  رگولاتوری نفت و نیرو

11:45 – 10:30  تقویت شرکت های E&P برای دستیابی به ظرفیت هشت میلیون بشکه تولید نفت

13:00 – 12:00  اختتامیه