انتشارات

بخش انتشارات شامل پوستر، بروشور، کتاب یا هر نوع گزارشی است که برای اطلاع رسانی هر چه بهتر به مخاطبان تهیه و طبق سنت ادوار گذشته، برای ثبت نام کنندگان، مدعوین و مشتریان ویژه کنگره به صورت پستی ارسال شده است.

اینجا ببینید و دانلود کنید:

کتاب مجموعه سخنرانی های 2019 (دوره پنجم) بخش فارسی

کتاب مجموعه سخنرانی های 2019 (دوره پنجم) بخش انگلیسی

گزارش کنگره 2019 

پوستر 2021

بروشور 2021 (داخل بروشور، بیرون بروشور)

برنامه 2021

کتاب دایرکتوری کنگره ششم، بخش فارسی

کتاب دایرکتوری کنگره ششم، بخش انگلیسی