دسته: کتاب

برای دانلود کتاب “مجموعه سخنرانی های ششمین کنگره نفت و نیرو”، اینجا کلیک کنید.      
برای دانلود کتاب “مجموعه سخنرانی های پنجمین کنگره نفت و نیرو”، اینجا کلیک کنید.      
بخش فارسی کتاب مجموعه سخنرانی های کنگره 2018 1- درباره کنگره 2-پیشگفتار 3- فهرست 4- افتتاحیه- سخنران ویژه کنگره- جناب آقای مهندس بیژن زنگنه 5- سخنرانان کلیدی 6- نشسـت نقش مسوولیت اجتماعی در تغییر فضای کسـب وکار شـرکتهای فعال در حوزه صنعت 7- نشسـت بررسـی پارادایمهای جدید در بالادسـتی صنعت نفـت و گاز 8- نشسـت […]
برای دریافت فایل pdf فارسی کتاب مجموعه سخنرانیهای کنگره 2017 اینجا کلیک کنید. برای دریافت فایل pdf انگلیسی کتاب مجموعه سخنرانیهای کنگره 2017 اینجا کلیک کنید.              
برای دریافت فایل pdf فارسی کتاب مجموعه سخنرانیهای کنگره 2016 اینجا کلیک کنید.برای دریافت فایل pdf انگلیسی کتاب مجموعه سخنرانیهای 2016 اینجا کلیک کنید.
برای دریافت فایل pdf فارسی کتاب مجموعه سخنرانیهای کنگره 2015 اینجا کلیک کنید. برای دریافت فایل pdf انگلیسی کتاب مجموعه سخنرانیهای 2015 اینجا کلیک کنید.