حامیان معنوی کنگره ۲۰۲۴

 • معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری
 • وزارت نیرو
 • وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
 • سازمان انرژی‎های تجدیدپذیر و بهره ‎وری انرژی برق (ساتبا)
 • سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور
 • پژوهشگاه نیرو
 • جامعه مهندسان مشاور ایران
 • اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 • انجمن نفت ایران
 • انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)
 • انجمن شرکت­های مهندسی و پیمانکاری نفت،گاز و پتروشیمی (اپک)
 • انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)
 • انجمن صنفی شرکت ­های مهندسی و ساخت (صنایع نفت ونیرو)
 • انجمن اقتصاد انرژی ایران
 • اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‎ های نفت، گاز و پتروشیمی
 • فدراسیون صنعت نفت ایران
 • سندیکای صنعت برق ایران
 • سندیکای شرکت­ های تاسیساتی و صنعتی ایران
 • سندیکای شرکت­ های تولید کننده برق