انتشارات

بخش انتشارات شامل پوستر، بروشور، کتاب یا هر نوع گزارشی است که برای اطلاع رسانی هر چه بهتر به مخاطبان تهیه و طبق سنت ادوار گذشته، برای ثبت نام کنندگان، مدعوین و مشتریان ویژه کنگره به صورت پستی ارسال شده است.

اینجا ببینید و دانلود کنید:

کتاب مجموعه سخنرانی های ۲۰۱۹ (دوره پنجم) بخش فارسی

کتاب مجموعه سخنرانی های ۲۰۱۹ (دوره پنجم) بخش انگلیسی

گزارش کنگره ۲۰۱۹ 

پوستر ۲۰۲۱

بروشور ۲۰۲۱ (داخل بروشور، بیرون بروشور)

برنامه ۲۰۲۱

کتاب دایرکتوری کنگره ششم، بخش فارسی

کتاب دایرکتوری کنگره ششم، بخش انگلیسی