• یوسف رشیدی

    سخنران کنگره 2019
    پست: عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده