• کریم زبیدی

    مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
    پست: سخنران نشست بالادستی1
    کشور / موسسه : ایران/ شرکت ملی نفت ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده