• کریستوف ون ای جی تی


    پست: سخنران مراسم اختتامیه
    کشور / موسسه :
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده