• کریستف ون ای جی تی

    Senior Energy Analyst at the International Energy Forum
    پست: سخنران مراسم اختتامیه
    کشور / موسسه : -
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده