• محمدحسن پنجه شاهی

    رییس انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران
    پست: عضو شورای سیاستگذاری
    کشور / موسسه : ایران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده