• پاول مارک اندرسون


    پست: سخنران نشست مدل های کسب و کار شرکت های اکتشاف و تولید E&P(NOC,IOC)
    کشور / موسسه :
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده