• ویلی مایکسنر

    مدیر بخش نیرو و گاز شرکت زیمنس
    پست: سخنران پنل برق
    کشور / موسسه : آلمان/شرکت زیمنس
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده