• ولفگانگ بوخله

    مدیرعامل شرکت لینده
    پست: سخنران پنل LNG
    کشور / موسسه : آلمان/شرکت لینده
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده