• هوشنگ فلاحتیان

    معاون برق و انرزی وزارت نیرو
    پست: سخنران پنل برق
    کشور / موسسه : ایران/وزارت نیرو
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده