• هوشنگ فلاحتیان

    معاون برق و انرژی وزارت نیرو
    پست: سخنران نشست تجربیات و مدل های مشارکت شرکت های داخلی و خارجی در صنعت برق
    کشور / موسسه : ایران/ وزارت نیرو
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده