• هلگ هوفت

    مدیر شرکت آی ال اف
    پست: سخنران پنل آخرین پیشرفت های مدیریت پروژه در صنعت نفت و گاز
    کشور / موسسه :
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده