• رضا مهدوی پور

    مدیر عامل شرکت مدیریت و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز مهام (VCM)
    پست: سخنران نشست "تعریف و جایگاه رگولاتوری درصنعت پتروشیمی و نقش و ضرورت وجودی NPC" و رییس نشست "نگاه یکپارچه و مدل بهینه ی توسعه پتروپالایشگاه ها"
    کشور / موسسه : شرکت مدیریت و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز مهام (VCM)