• مرضیه شاهدایی

    معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
    پست: سخنران نشست پتروشیمی
    کشور / موسسه : ایران/ شرکت ملی صنایع پتروشیمی
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده