• مرضیه شاهدایی

    معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
    پست: سخنران نشست برنامه های آتی صنعت پتروشیمی راهبردهای توسعه و نوسازی بخش پایین دستی
    کشور / موسسه : ایران/ وزارت نفت
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده