• محمود نیلی احمدآبادی

    رییس دانشگاه تهران
    پست: عضو شورای سیاستگذاری
    کشور / موسسه : ایران/دانشگاه تهران
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده