• محمود مخدومی

    مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی (تاپیکو)
    پست: سخنران پنل هلدینگ داری در صنعت پتروشیمی؛ نگاهی بر الزامات و چالش ها و آسیب شناسی توسعه متکی بر صندوق های بازنشستگی
    کشور / موسسه : ایران/شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی (تاپیکو)
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده