• محمد وطن پور

    مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر
    پست: سخنران نشست "روش های نوین تامین مالی و ظرفیت های بازار سرمایه "
    کشور / موسسه : شرکت تامین سرمایه سپهر
پخش زنده هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو IPEC2022
مشاهده